Bildiri Konuları

Tüm disiplinlere açıktır

Sosyal Bilimlerin tüm alanları

Matematik

Mühendislik 

Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

 Ziraat

Veteriner

Güzel Sanatlar

Spor Bilimleri

DEVELOPED BY SSD JOURNAL, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020