top of page
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır. YÖK'ün 9 Ağustos 2023 tarihli kararında belirtilen kriterlere uygun olarak 3 puanlık kategoridedir. Doçentlik başvurusu için gerekli olan kongre düzenleme kurulu resmi görevlendirmesine ilişkin üst yazı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır..

Teşvik: YÖK akademik teşvik mevzuatına göre, uluslararası bir kongrenin akademik teşvik şartlarını karşılayabilmesi için sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olması ve kongreye en az 5 ülkeden (Türkiye hariç) katılım sağlanması gerekmektedir. Kongremize bugüne kadar (7 Haziran) 22 ülkeden başvuru alınmıştır. Kongremiz kapsamında Türkiye için %45 kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen başvurular bu kota korunacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
Not: Bir önceki (12. Kongre) Kongremize 42 ülkeden online ve yüz yüze katılım sağlanmıştır. 
bottom of page