Değerli Bilim İnsanları,

 

9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından V. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana'da bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Kongremize, Sosyal Bilimlerin tüm alanları, Matematik, Mühendislik, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Veteriner, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe ve Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir. 

 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

 

Sizleri Adana’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

Sunum Şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Adana'da yüz yüze oturumlar

- Zoom üzerinden online sunum

DEVELOPED BY SSD JOURNAL, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020